کودکان استثنایی - روان‌شناسی

کتاب کاربرد مشاوره در افزایش شادکامی، امیدواری و سخت‌رویی مادران دارای فرزند استثنایی

2,000,000

نویسنده:زهرا غلامی‌حیدرآبادی نویسنده:شکوه نوابی‌نژاد

آموزش خانواده‌های دارای کودک با نیازهای ویژه، امری واجب است؛ زیرا این گروه از خانواده‌ها بیشتر به حمایت‌های آموزشی، توان‌بخشی اجتماعی و اقتصادی نیاز دارند و باید بیشتر در برنامه‌ها و فعالیت‌های آموزشی و توان‌بخشی فرزندانشان مشارکت داده شوند. بنابراین، آگاه‌سازی این نوع خانواده‌ها و ارائه خدمات مشاوره‌ای، حمایتی و توان‌بخشی بسیار ضروری است. هدف از تدوین کتاب حاضر کمک به والدین دارای فرزند با نیازهای ویژه و مشاورانی است که در این مدارس کار می‌کنند و یا به نوعی با این خانواده‌ها در ارتباط هستند. نگارنده تلاش کرده تا با استفاده از دو تئوری واقعیت درمانی و روان‌شناسی مثبت‌نگری و روش التقاطی و ترکیب آن، به والدین دارای کودک با نیازهای ویژه کمک کند.

موضوعات:

: کودکان استثنایی – روان‌شناسی کودکان استثنایی – روابط خانوادگی مشاوره والدین کودکان استثنایی – مشاوره

اطلاعات بیشتر

وزن 500 g
ناشر

تاریخ نشر

کد دیویی

تعداد صفحات

نوبت چاپ

شمارگان

نوع جلد-ابعاد