دین

کتاب غرّاء، شرح خطبه ۸۳ نهج البلاغه

1,600,000

گفتار‎های اخلاقی آیت الله محسن حبیبی

دفتر سوم

به کوشش خانم خدیجه جوراستی فرد

شرح و تفسیر خطبه ۸۳ نهج‌البلاغه

امام علی علیه السلام در مقام آماده ساختن دلها و بیدار کردن مردم خطبه اى به این زیبایى و درخشندگى و پرمحتوایى بیان فرموده، که یک دوره کامل درس انسان سازى است و کمتر کسى پیدا مى شود که آن را به دقّت بررسى کند و عمیقاً تحت تأثیر واقع نشود؛ این خطبه را مى توان به «دوازده» بخش تقسیم کرد که هرکدام از آنها مکمّل دیگرى است.

 

در این کتاب می‌خوانیم:

فراز اوّل: وصف صفات الهی
فراز دوّم: تقوا مهّم ترین مسأله زندگی انسان
اوصاف هشت گانه، عاملی برای کسب تقوا
خدای متعال تنها تقسیم کننده روزی انسان
فراز سوّم: صفات دنیا از منظر امیرالمومنین علیه السلام
دنیای مذموم یا دنیای ممدوح
چگونه از دنیا عبرت بگیریم؟
دنیا ابزاری برای تکامل انسان
فراز چهارم :معاد جسمانی از منظر قرآن و روایات
چهار مرغ نفسانیت که باید آنها را ذبح کرد.
آزادی ازقفس نفس، راهی برای تکامل انسان
غنیمت شمردن فرصت، توصیه امام علی علیه السلام به انسانها
فراز پنجم: توصیف احوال انسانها
فراز ششم: توصیه حضرت بربهترین بهره برداری از مثلها و اندرزها
فرق مومنین و غیر مومنین در مسئله مرگ و پس از مرگ
فراز هفتم: تذکری بر نعمت آفرینش بدن انسان و منافعی که برآن مترتب است
به هوش باشیم، مرگ در راه است
فراز هشتم: سرنوشت جسم و روح انسان پس از مرگ از زبان امام (ع)
فراز نهم: هشدار حضرت نسبت به گذرگاههای هولناک آینده
فراز دهم: شیطان بزرگترین دشمن انسان
هشدار قرآن نسبت به خطر شیطان
فراز یازدهم: شگفتیهای آفرینش انسان
فراز دوازدهم: عبرت آموزی از مرگ