کارگاه خشنودی شغلی، عوامل موثر و راهکارها

کارگاه آموزشی

کارگاه آموزشی

خشنودی شغلی

خشنودی شغلی

عوامل مؤثر و راهكارها

براساس کتاب خشنودی شغلی رهیافتی نو

عوامل مؤثر و راهكارها

براساس کتاب خشنودی شغلی رهیافتی نو

تلفن هماهنگی 44690761-021

تلفن 44690761-021

سرفصل‎های کارگاه

سرفصل های کارگاه

1. تعریف خشنودی شغلی

2. خشنودی شغلی،یك نگرش

3. عوامل فردی مؤثر بر خشنودی شغلی

4. عوامل سازمانی مؤثر بر خشنودی شغلی

5. نقش تیپ شخصیت در خشنودی شغلی

6. سرمایه های روان شناختی سازمان

7. انواع عدالت سازمانی

8. نقش انصاف ادراك شده در خشنودی شغلی

9. نقش هوش هیجانی،جنسیت،تحصیلات و سابقه در خشنودی شغلی

10. نقش ارگونومی در خشنودی شغلی

11. راهكارهای عملی و كاربردی ارتقای خشنودی شغلی در محل كار

1. تعریف خشنودی شغلی

2. خشنودی شغلی،یك نگرش

3. عوامل فردی مؤثر بر خشنودی شغلی

4. عوامل سازمانی مؤثر بر خشنودی شغلی

5. نقش تیپ شخصیت در خشنودی شغلی

6. سرمایه های روان شناختی سازمان

7. انواع عدالت سازمانی

8. نقش انصاف ادراك شده در خشنودی شغلی

9. نقش هوش هیجانی،جنسیت،تحصیلات و سابقه در خشنودی شغلی

10. نقش ارگونومی در خشنودی شغلی

11. راهكارهای عملی و كاربردی ارتقای خشنودی شغلی در محل كار

نویسنده کتاب و استاد دوره

نویسنده کتاب و استاد دوره

دکتر علیرضا مخبردزفولی

دانش آموخته دكترای حرفه‌ای پزشكی و دكترای تخصصی روان‌شناسی

دکتر علیرضا مخبردزفولی

دانش آموخته دكترای حرفه‌ای پزشكی و دكترای تخصصی روان‌شناسی
دکتر علیرضا مخبر دزفولی
 • مؤلف كتابهای پرفروش:
  • نمی از دریا (چاپ سوم)
  • چگونه عاشق بمانیم(چاپ نهم)
  • خشنودی شغلی؛رهیافتی نو(چاپ جدید)
 • مؤلف مورد تقدیر كنگره بین المللی روانشناسی خانواده(٩٥)
 • معاون فرهنگی و اجتماعی برگزیده اول دانشگاه های كشور در دو سال پیاپی(٩١و٩٢)
 • رییس شورای فرهنگی دانشگاه های استان خوزستان(٨٩-٩٢)
 • نویسنده برتر استان خوزستان در هفته ملی هنر(٩٤)

روش‌های خرید کتاب