مرکز توسعه شخصی و کاری پَرکاس

مرکز توسعه شخصی و کاری پَرکاس

ارائه دهندۀ راهکارهای توسعۀ شخصی، کاری و خانوادگی

برگزار کنندۀ کارگاه‏‎های روانشناسی

کتاب ها

مشاوره

اینستاگرام پرکاس

خلاصۀ کتاب، کتاب صوتی، نکته‎ها

خلاصۀ کتاب، کتاب صوتی، نکته‎ها

مقالات جدید از کتابهای پرکاس

مقالات جدید از کتابهای پرکاس

تربیت جنسی کودکان

  تربیت جنسی کودکان تربیت جنسی کودکان یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین مسائل در حوزه‌های تربیت است زیرا نقش بسیار

ادامۀ مطلب

کتابفروشی

دسته‎بندی موضوعات