منابع آزمون انتخاب مدرس آموزش خانواده

کتاب‎های انتشارات انجمن اولیا و مربیان

والدین آگاه،فرزندان مسئولیت پذیر

مترجم: مهدی حاجی اسماعیلی

انتشارات انجمن اولیا و مربیان

 قیمت: 450000 ریال

والدین آگاه فرزندان مسئولیت پذیر

رفتارهای بهنجار و نابهنجار کودکان و نوجوانان

 نویسنده: شکوه نوابی نژاد

انتشارات انجمن اولیا و مربیان

 قیمت: 220000 ریال

رفتارهای بهنجار و نابهنجار در کودکان و نوجوانان

قدرت والدین

 نویسنده: نسرین پارسا

انتشارات انجمن اولیا و مربیان

موجود نیست

قدرت والدین

مجموعه نوشتارهای تربیتی: خانۀ گرم، مدرسۀ مطلوب

 نویسنده: زهرا بازرگان

انتشارات انجمن اولیا و مربیان

 قیمت: 210000 ریال

خانواده گرم مدرسه مطلوب

برای ارتباط با ما و کسب اطلاعات بیشتر، می‎توانید از روش های زیر با ما در تماس باشید.

09981051403

info@parkaas.ir

Parkaaspub@

44690761 - 021

منابع آزمون مدرس آموزش خانواده - مدرس آموزش خانواده - سوالات آزمون مدرس آموزش خانواده