مهندس محمدمهدی محمدی

محمدمهدی محمدی

معلم – مشاور انتخاب رشته کنکور

  • کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی
  • دبیر زبان خارجه در مقطع 12 (نهایی و کنکور )
  • مشاور و برنامه ریز آموزشی
  • انتخاب رشته کنکور
  • هدایت تحصیلی دانش آموزان ویژه پایه نهم
  • مشاور انگیزشی ویژه داوطلبان کنکور

🍀 نحوه پذیرش دانشگاه با توجه به رتبه و نمره تراز
🍀 نحوه تقسیم بندی ظرفیت دانشگاه ها به نسبت سهمیه مناطق و ایثارگران
🍀 دسته بندی رشته ها و گزینش بومی
🍀 رشته ها و دوره های تحصیلی
🍀 نحوه پذیرش به روش متمرکز و نیمه متمرکز
🍀 نحوه پذیرش صرفا با سوابق تحصیلی
🍀 فرآیند انتخاب رشته
🍀 انتخاب رشته به همراه نرم افزار و حضور مشاورین