بهترین سال زندگی

10 پرسشي که زندگي تان را براي هميشه متحول خواهد کرد

بهترین سال زندگی

«بهترین سال زندگی» بيش از هر چيز تکنيکي است براي تقويت خودباوري و توانايي مقابله با بزرگترين مشکلات زندگي. اين تکنيک به شما کمک مي‌کند تا با روشي نوين و مؤثر، هوش و توانمندي تان را براي دستيابي به زندگي شادتر و موفق‌تر به کار گيريد.

 

همه ما در زندگی اهداف و آرزوهایی داریم که پیوسته برای رسیدن به آن‌ها تلاش می‌کنیم، اما گاه پس از صرف زمان و انرژی بسیار و رسیدن به هدف اصلی خود، احساس رضایتمندی و شادکامی نمی‌کنیم؛ شاید علت آن است که در طول این مسیر موفقیت‌های ظاهراً کوچک و کم اهمیت خود در رسیدن به اهدافی نه چندان بزرگ را نادیده گرفته یا از یاد برده‌ایم.

روش «بهترین سال زندگی» تنها یک تکنیک نیست بلکه رویکردی است که راهبردهای بسیاری را در بر می‌گیرد از جمله، تفکر خلاق و انتقادی، رفتار هدفمند و برنامه محور، و در یک کلام مدیریت رفتار و اندیشه که خود منجر به مدیریت درست زندگی می‌شود. با این امید که این راهبرد بتواند در زندگی شما نیز راهگشا و مؤثر باشد.

 

هدف و هدف گذاری

     قطعاً همه ما با مفهوم هدف و هدفمندي آشنا هستيم. بسياري از اوقات اهدافی را تعيين کرده و حتي دردستيابي به برخي از آن‌ها موفق شده‌ايم. تا سن هشت يا ده سالگي به تدريج نسبت به هدف زندگي خود آگاه مي‌شويم و تصويري از شغل، مدرک تحصيلي، خودرو، خانه، خانواده و تمام آنچه که آرزو داريم در ذهن‌مان شکل مي‌گيرد.

      اما با گذشت عمر تعيين هدف، ديگر روند خاصی نداشته و بيشتر به شکل پيش بيني نشده و غيرمنتظره رخ مي‌دهد. گويي خواست‌ها و آرزوها ناگهان از راه رسيده و پيش از آنکه ما متوجه شويم در ذهن مان جاي مي‌گيرند. 

      کمتر اتفاق مي‌افتد که اهداف خود را به طور سالانه تعيين کنيم و به ندرت گزينش آگاهانه‌اي درباره تعيين مهم‌ترين اهداف داريم. هم چنين بيش از آنکه به درستي درباره اين اهداف بينديشيم و محاسن و معايب آن‌ها را بررسي کنيم و يا دليل اهميت آن‌ها را براي خود مشخص کنيم، در طلب دستيابي به آن‌ها گام بر مي‌داريم.

       بدین ترتیب، با گذشت زمان به زودي احساس مي‌کنيم که زندگي مان از کنترل خارج شده و هيچ کاري در اين باره نمي‌توانيم انجام دهيم. حتي ديگر به مسايلي که برايمان بسيار اهميت داشته‌اند توجه کافي نمي‌کنيم و زندگي مان کسالت بار مي‌شود و گويي ديگر مسئول زندگي خود نيستيم.

زندگی خود را در سه ساعت تغییر دهید!

      مهم‌ترين انگیزه شما براي به کارگيري روش «بهترین سال زندگی» مي‌تواند یافتن راهي براي زنده کردن باورهای زندگي تان باشد، راهي که شما را با خود واقعي تان رو به رو می سازد.

به تدريج مسافري مي‌شويم که بدون مقصدي معين در قطار زندگي راه خود را ادامه مي‌دهيم، سال‌ها از پي هم مي‌گذرد و ما هرگز پياده نمي‌شويم تا ببينيم اين قطار به کجا مي‌رود و چگونه اين مسير را مي‌پيمايد. به سادگي در صندلي خود نشسته و سرگرم مشغله‌هاي زندگي هستيم که با شتاب روز افزونش مجالي براي توقف اين قطار، ارزيابي شرايط، انتخاب مسيري متفاوت و يا در صورت لزوم تعيين اهدافي براي تغيير مسير – و بطور خلاصه در دست گرفتن هدايت اين قطار – به ما نمي‌دهد .

      تکنيک سه ساعته «بهترین سال زندگی» به ما کمک مي‌کند تا از اين قطار پياده شده و نگاه دقيق‌تري به خود و زندگي مان داشته باشيم:

  • چه اندازه از مسير را پيموده‌ايم؟
  • چه چيزي بدست آورده‌ايم؟
  • تاچه اندازه موفق بوده‌ايم؟
  • در اين سفر چه چيزي آموخته‌ايم؟
  • آيا حرکت اشتباهي کرده‌ايم؟
  • و مهمتر از همه تا چه اندازه در اين مسير پيش رفته‌ايم؟

    انجام اين تمرين، هر چند هميشه ساده نيست اما تجربه‌اي خوشايند و رضايت بخش است و به ما کمک مي‌کند تا با اين پرسش‌هاي اساسي و مهم روبرو گشته و به ارزيابي خود بپردازيم اما بزرگترين چالش، يافتن سه ساعت وقت در زندگي پر شتابي است که زماني براي انجام چنين کارهايي در آن وجود ندارد. اما اگر واقعاً خواستار آنيم که به جاي مقابله صرف با مشکلات، مسئوليت بيشتري را در ساختن زندگي مان داشته باشیم، به جاي هر کار ديگري بايد به فراگيري روش «بهترین سال زندگی» بپردازيم .

دیدگاهتان را بنویسید