چه کتابی هدیه بدیم؟

کتاب، هدیه‌ای بهتر...

کتاب، هدیه‌ای سورپرایز* کننده برای من یا شما ست؛ وقتی کتاب هدیه میدید، یعنی دلتون می‌خواد پای دوستتون را به دنیایی که خودتون قبلا واردش شدید و ازش لذت بردید، بازکنید.

* غافلگیر کننده

رفاقت یعنی همین، چیزی که من دوست دارم برای تو...

رفاقت یعنی همین، چیزی که من دوست دارم برای تو...

کتاب‌های پیشنهادی پَرکاس

کتاب های پیشنهادی پَرکاس

پیشنهاد پَرکاس به مدیران کسب و کار

به همکاران و مشتریانتون کتاب هم عیدی بدید!

پیشنهاد پَرکاس به مدیران کسب و کار

به همکاران و مشتریانتون کتاب هم عیدی بدید!

روش‌های تماس

09981051403

info@parkaas.ir

Parkaaspub@

44690761 - 021