برچسب: زناشویی

  تیپ‌ عقلانی‌ با اندیشه‌ و علم‌ و منطق‌ سروکار دارد؛ در روابط‌ زناشویی‌ در صورتی‌ که‌ طرفین‌ به‌ سطح‌ فعالیت‌ عقلانی‌ رسیده‌ باشند و از این‌ طریق‌ یکدیگر را درک‌ کنند، می‌توانند زندگی‌ خوبی‌ داشته‌ باشند، در غیر این‌ صورت‌ و در صورت‌ قرار گرفتن‌ یکی‌ از زوجین‌ در سطحی‌ پایین‌تر، لازم‌ است‌ فردی‌ […]